Over het NHGHet NHG is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van de aangesloten horeca-ondernemers. Het NHG is opgericht in 1994 en wordt bestuurd door actieve ondernemers in de cafe-, restaurant- en catering-branche. Het bestuur wordt bijgestaan door externe deskundigen en op ad-hoc-basis door een kleine ledenraad. De vereniging telt ca 500 leden, waaronder klinkende namen.


Sinds 1998 heeft het NHG een eigen CAO, die tot stand is gekomen in samenwerking met de vakbond ABGP. Sinds 1 januari 2023 heeft het NHG een nieuwe CAO- partner gevonden in de BVHP (Bond Van Horeca Personeel).De huidige editie van de CAO zal expireren op 30 juni 2026. Omdat de vereniging zoveel bedrijven vertegenwoordigt, is het mogelijk collectieve onderhandelingen te voeren met leveranciers van goederen en diensten. NHG-leden profiteren daarvan. Het secretariaat van het NHG verwijst naar externe deskundigen, met name op algemeen juridisch en in het bijzonder arbeidsrechtelijk gebied, voor individuele belangen.


Het lidmaatschap bedraagt 395 euro per jaar.
Lid worden van een werkgeversvereniging is niet verplicht. De horeca-ondernemer heeft al genoeg verplichtingen, zoals de bijdragen aan pensioenfonds, Buma, loon- en omzetbelasting, en het lidmaatschap van lokale verenigingen.


Er zijn drie goede redenen om lid te worden van het NHG.


1. Onze CAO biedt de maximale flexibiliteit in de relatie werkgever-werknemer, alsmede de mogelijkheid tot loonkostenbeheersing.

2. Collectieve regelingen zorgen voor een besparing die een veelvoud kan zijn van de betaalde contributie.

3. Doorverwijzing naar externe deskundigen, met name juristen voor billijke tarieven.