De NHG CAO

Download hier de NHG CAO

Onze CAO is beperkt en uiterst overzichtelijk. Slechts het minimale wordt geregeld. Met name noemen wij:


- geen dwingende loonschalen; u richt uw eigen loongebouw in.
- optimale keten- en verlengingenregeling
- optimale proeftijd-regeling
- bescheiden feestdagenregeling
- ruime arbeidstijdenregeling
- zelden extra kosten inzake overwerk
- geen zondag- of feestdagentoeslag met uitzondering van: eerste kerstdag, tweede kerstdag en nieuwjaarsdag.
- twee wachtdagen bij ziekte
- er is een geschillencommissie ingeval van arbeidsconflict.