Actuele zaken

Periodiek worden NHG-leden door ons op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Dit gebeurt zowel per mail als via de website.


Incidenteel organiseert het NHG bijeenkomsten voor leden, hetzij de jaarlijkse algemene ledenvergadering, dan wel thema-middagen over belangrijke, interessante of juist frivole zaken.


 • Negen maanden verlenging voor NOW

  15 september 2020
 • Belastinguitstel tot 1 januari 2021, ruime terugbetalingsregeling voor ondernemers.

  15 september 2020
 • Corona Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot en met 20 juni 2021.

  15 september 2020
 • Gezondheidscheck en registratie formulier download

  21 augustus 2020
 • NOW2: inspanningsverplichting – NL leert door – tijdelijke subsidieregeling

  18 augustus 2020
 • Loket voor aanvragen steun NOW2 geopend

  6 juli 2020
 • Horeca kan vanaf 30 juni Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen

  6 juli 2020
 • Bedragen minimumloon per 1 juli 2020

  2 juli 2020
 • Protocol Horeca (UPDATE: 23-06-2020)

  23 juni 2020
 • Digitale gezondheidscheck medewerkers

  8 juni 2020
 • NHG, Profri en VCHO lanceren een eigen online-gezondheidscheck

  2 juni 2020
 • Heropening horeca VCHO NHG ProFri

  15 mei 2020
 • Infobulletin rondom vervanging regeling werktijdverkortin d.d. 18 maart 2020

  18 maart 2020
 • Fiscale en economische maatregelen mbt coronavirus mrt 2020

  17 maart 2020
 • Veelgestelde vragen naar aanleiding van maatregelen rond het corona-virus (COVID-19)

  17 maart 2020
 • Handreiking voor ondernemer inzake coronavirus

  15 maart 2020
 • CAO-wijzigingen conform WAB

  20 januari 2020
 • Wettelijke Feestdagen 2020

  20 januari 2020
 • Loonronde 2020

  28 november 2019
 • Bedragen minimumloon per 1 januari 2020

  6 november 2019
 • Bedragen minimumloon 2019 per 1 juli

  25 juni 2019
 • Deadline Informatieplicht Energiebesparing nadert

  25 juni 2019
 • Verlaging leeftijd minimumloon

  19 juni 2019
 • Subsidie voor taalcursus

  28 mei 2019
 • Informatieplicht Energiebesparing

  10 april 2019
 • Feestdagen 2019

  17 januari 2019
 • Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

  17 januari 2019
 • Loonronde 2019

  17 december 2018
 • Minimumloon per 1 januari 2019

  14 december 2018
 • Verlenging CAO

  7 december 2018
 • 'Binden & Boeien, personeel aantrekken en behouden’

  12 november 2018
 • Minimumloon per 1 juli 2018

  17 juli 2018
 • NHG-leden zijn gedispenseerd van de avv Horeca-cao van KHN en CNV

  2 juli 2018
 • Minimum loon per 1 januari 2018

  7 december 2017
 • Loonronde 2018

  16 november 2017
 • Register Sociale Hygiëne

  10 november 2017
 • Minimumloon per 1 juli 2017

  27 juni 2017
 • Gastvrij Manifest

  12 mei 2017
 • Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’

  20 april 2017
 • Hebben werknemers vrij op nationale feestdagen?

  4 april 2017
 • Loonronde 2017

  2 februari 2017
 • Minimumloon per 1 januari 2017

  23 december 2016
 • Vergelijking horeca-cao met Burgerlijk Wetboek

  5 oktober 2016
 • De Bourgondische Horecavakbeurs in Maastricht

  5 oktober 2016
 • Subsidieaanvraag leerlingen en stagiaires

  21 juni 2016
 • WGA VAST EN WGA FLEX naar 1 premie

  8 juni 2016
 • Minimumloon per 1 juli 2016

  2 juni 2016
 • Tussentijdse NHG-CAO-wijzigingen

  11 mei 2016
 • Hygiëne-werkboek HACCP

  28 april 2016
 • Videma heffing 2016

  24 februari 2016
 • Loonronde 2016

  17 februari 2016
 • Horecaverenigingen lanceren site: ‘KHN gaat te ver’

  28 januari 2016
 • Minimumloon per 1 januari 2016

  1 december 2015
 • Lagerehuur schiet horecaondernemers te hulp

  4 november 2015
 • NHG lid aan het woord

  2 oktober 2015
 • De Bourgondische Horecavakbeurs in Maastricht

  2 september 2015
 • Subsidie leerlingen

  20 juli 2015
 • Ledenvoordeel: Horinko

  1 juli 2015
 • Minimumloon per 1 juli 2015

  23 juni 2015
 • Verhoging contributie

  11 mei 2015
 • Proeftijd, verlengingen en aanzegging

  30 januari 2015

  Geacht NHG-Lid,

  Graag attenderen wij u op enkele details met betrekking tot de wet werk en zekerheid.

  Proeftijd
  Voor leden van het NHG blijft tot 1 juli 2016 (!) de proeftijdregeling van de CAO ongewijzigd: standaard twee maanden proeftijd voor zowel vaste als tijdelijke contracten. Dus ook voor tijdelijke contracten korter dan zes maanden.
  Vanaf 1 juli 2016 (!) - inderdaad 2016 - mag voor tijdelijke contracten van zes maanden of korter geen proeftijd meer worden overeengekomen. Dat geldt ook voor de NHG-leden. Voor contracten langer dan zes maanden: twee maanden proeftijd, mits vermeld in de arbeidsovereenkomst.

  Verlengen van contracten: PAS OP MET DE EINDDATUM! 
  Met ingang van 1 juli 2015 wordt de ketenregeling (verlengen van contracten) gewijzigd. Contracten mogen dan nog maar twee keer verlengd worden (drie contracten dus), binnen 24 maanden. Na een eventuele onderbreking van langer dan zes maanden start een nieuwe reeks contracten.

  Voor NHG-leden geldt deze wijziging pas met ingang van 1 juli 2016! Tot die datum geldt voor NHG-bedrijven: maximaal vier verlengingen binnen 60 maanden. Na een eventuele onderbreking van minimaal drie maanden begint de telling opnieuw.

  Maar attentie:

  Contracten die aflopen na 1 juli 2016 worden getoetst volgens het nieuwe regime: twee verlengingen binnen 24 maanden. Als daaraan niet is voldaan wordt de arbeidsovereenkomst beschouwd als zijnde voor onbepaalde tijd, met alle gevolgen van dien.

  Ons advies is dan ook om als einddatum voor komende verlengingen te kiezen voor uiterlijk 30 juni 2016.

  Het NHG zal voor de NHG-leden in de CAO een ruimere regeling trachten te treffen dan de nieuwe wettelijke regeling, maar dat zal helaas niet meer gelden voor alle functies. Op dit moment wordt daarover met de vakbond gesproken.

  Zodra de gesprekken met de vakbond afgerond zijn, stellen wij u op de hoogte.

  Aanzegging
  Het is - ook voor NHG-leden - niet langer mogelijk om contracten last minute te verlengen of te beëindigen. Dit moet uiterlijk een maand van te voren schriftelijk gedaan worden. Als u dat niet (of te laat) doet, riskeert u een vordering van maximaal een maandloon van het desbetreffende personeelslid.


  Met vriendelijke groet,
  René Boerdam
  Voorzitter 

  NHG
  0900-9567
  info@horecagilde.nl

 • Minimumloon per 1 januari 2015

  19 januari 2015
 • Loonronde 2015

  19 januari 2015