Actuele zaken

Periodiek worden NHG-leden door ons op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Dit gebeurt zowel per mail als via de website.


Incidenteel organiseert het NHG bijeenkomsten voor leden, hetzij de jaarlijkse algemene ledenvergadering, dan wel thema-middagen over belangrijke, interessante of juist frivole zaken.


 • Loonronde 2024

  9 januari 2024
 • Bedragen minimumloon 2024

  12 december 2023
 • Belastingvoordeel voor verduurzaming in de horeca

  1 augustus 2023
 • Nieuwe wetten en regels voor mkb’ers vanaf 1 juni 2023

  11 juli 2023
 • Oude registratie diploma Sociale Hygiëne vervalt: zo verleng je je registratie

  7 juli 2023
 • Deze wetten veranderen voor horecaondernemers per juli 2023

  29 juni 2023
 • Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

  1 juni 2023
 • Oude registratie diploma Sociale Hygiëne vervalt: zo verleng je je registratie

  1 juni 2023
 • Loonronde 2023

  12 mei 2023
 • Alles wat u moet weten over het aanvragen van een terrasvergunning

  1 februari 2023
 • Versoepelde betalingsregeling voor coronaschulden nog mogelijk

  30 januari 2023
 • Bedragen minimumloon per 1 januari 2023

  1 december 2022
 • Belastingschuld horeca: Hoe ziet de terugbetalingsregeling eruit?

  7 november 2022
 • Horeca Alliantie (VCHO, ProFri, NHG) stelt ‘Horeca In Nood’-nummer in

  26 september 2022
 • Nieuwe wet arbeidsvoorwaarden heeft gevolgen voor ondernemers

  2 augustus 2022

  Door het aannemen van een nieuwe Europese richtlijn over arbeidsvoorwaarden, krijgen werknemers nieuwe rechten. Dat heeft ook gevolgen voor horecaondernemers. Op 19 april 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen door de Tweede Kamer. Met de invoering van deze nieuwe wet arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 krijgen werknemers nieuwe rechten. Het heeft ook gevolgen voor horecaondernemers.

  Gevolgen nieuwe wet arbeidsvoorwaarden
  Meester Advocaten legt uit wat voor ondernemers de gevolgen zijn van deze nieuwe richtlijn.

  Oproepkrachten
  Op basis van de nieuwe wetgeving dient de horecaondernemer (als zijnde werkgever) de werknemer te informeren over de dagen en uren waarop de betreffende oproepkracht kan worden verplicht om te werken (zogenaamde ‘referentiedagen en -uren’). Verder dient de oproepkracht geïnformeerd te worden over de minimale termijn voor oproeping en het aantal gewaarborgde betaalde uren. Het gevolg hiervan is dat vanaf 1 augustus a.s. in een arbeidsovereenkomst van een oproepkracht al moet worden vastgelegd op welke dagen of in welke tijdvakken de oproepkracht kan worden opgeroepen. Let op: bij het aangaan van het oproepcontract moet je als horecaondernemer dus zo duidelijk mogelijk de arbeids- en urenomvang en de tijdstippen kenbaar maken waarop de arbeid zal worden verricht. Doe je dit niet, en of te beperkt, komt het erop neer dat het merendeel van de werkmomenten niet vooraf bekend waren voor de oproepkracht waardoor de oproepkracht het werk kan weigeren. Overigens is nog maar de vraag wat oproepkrachten in de praktijk met deze nieuwe wet opschieten. Weliswaar schept het de mogelijkheid voor oproepkrachten om de oproep te weigeren indien het werkmoment niet en/of slechts beperkt is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, maar het komt in de praktijk juist voor dat er grote groepen oproepkrachten zijn die juist graag flexibel werken en zelf ook kiezen voor een flexibelere oproepconstructie. Daarbij verslechtert de afwijzing van een oproep de kans op zekerheid om in het vervolg nog opgeroepen te worden.

  Wet flexibel werken
  Als werknemers meer dan 26 weken werkzaam zijn, kunnen zij een verzoek indienen bij de werkgever voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Werkgever is niet verplicht hiermee in te stemmen. Het is uiteraard ook de vraag of op dat moment wel genoeg werk beschikbaar is. De wet schept per 1 augustus wel bepaalde verplichtingen voor de werkgever. Zo dient de werkgever ten behoeve hiervan een regeling op te stellen waaruit blijkt op welke wijze een werknemer dit verzoek kan indienen. Verder geldt bij de ontvangst van het verzoek een reactietermijn van één maand (voor kleine werkgevers drie maanden) van het moment van indiening. Doet u dat niet, dan wordt de arbeidsovereenkomst conform het verzoek van werknemer aangepast.

  Uitbreiding informatieplicht
  Op basis van de nieuwe wet zullen werkgevers vanaf 1 augustus 2022 verplicht zijn informatie te verstrekken over onder andere:

  • Arbeidstijden;
  • Arbeidstijden;
  • Arbeidsplaatsen;
  • Loonbestandsdelen;
  • Procedurele aspecten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • Recht op scholing;
  • Pensioenregeling;
  • Verlofregeling.

  Het advies is dus om goed (voor 1 augustus) te controleren wat hierover in het personeelshandboek en/of standaard arbeidsovereenkomsten is opgenomen en zo nodig aan te vullen.

  Geen verbod op nevenwerkzaamheden
  Veel arbeidsovereenkomsten bevatten (standaard) een verbod op nevenwerkzaamheden; een beding dat werknemers verbiedt andere werkzaamheden te verrichten tijdens het dienstverband. Een dergelijk beding is niet wettelijk geregeld, maar dat verandert met deze nieuwe wet. Vanaf 1 augustus 2022 is dit beding in beginsel niet langer toegestaan, tenzij het beding kan worden gerechtvaardigd op basis van een ‘objectieve reden’. Te denken valt aan bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten, maar ook indien het verrichten van nevenactiviteiten kan leiden tot overtreding van de Arbeidstijdenwet. Dit laatste is voor horecaondernemer extra van belang nu de horecabranche bij de Arbeidsinspectie onder een vergrootglas ligt. Veelal staat in de arbeidsovereenkomst een (standaard) beding terzake nevenwerkzaamheden dat je deze niet mag verrichten tenzij de werkgever daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Dit beding kan in de (standaard) arbeidsovereenkomsten blijven staan, maar houd er rekening mee dat je als ondernemer die toestemming alleen mag weigeren indien daarvoor dus een ‘rechtvaardigingsgrond’ is die ten tijde van de afwijzing reeds bestaat. Dit zal ongetwijfeld in de praktijk nog tot discussies leiden.

  Studiekosten verplichte opleiding
  Vanaf 1 augustus a.s. gelden er nieuwe regels met betrekking tot de studiekosten van verplichte opleiding van werknemers. De kosten hiervan zijn vanaf deze datum namelijk niet meer te verhalen op werknemers noch af te trekken van de transitievergoeding. De kosten die op enige wijze toch bij de weknemer in rekening gebracht worden kan de werknemer dan ook terugvorderen. Het betreft de opleidingen die de werkgever verplicht is aan te bieden, zoals opleidingen op het gebied van de veiligheid (mogelijk ook cursus Sociale Hygiëne). Verder zal de werknemer deze verplichte opleidingen onder werktijd moeten kunnen volgen. Bedingen over de kosten van scholing die opgenomen staan in reeds bestaande (arbeids)overeenkomsten dienen dan ook vóór 1 augustus aangepast te worden zodat deze voldoen aan het bovenstaande. Maar hoe dit precies wordt uitgewerkt, is nog even de vraag. De Richtlijn is immers niet concreet en moet nog uitgewerkt worden in de Nederlandse wetgeving.

  Bron: Misset Horeca 
 • TVL Startersregeling sluit 2 augustus 2022

  27 juli 2022
 • Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

  21 juni 2022
 • Aanvragen SLIM-subsidie vanaf 1 juni mogelijk

  2 juni 2022
 • TVL - Definitieve berekening (vaststelling) eerste drie periodes

  10 mei 2022
 • TVL Q1 2022 – aanvraag sluit 31 maart

  22 maart 2022
 • Recente uitspraak betreffende ingeleend personeel

  15 februari 2022
 • Verlenging aanvraagtermijn Q4 naar 11 februari 2022 17.00 uur

  28 januari 2022
 • Nog geen TVL Q4 2021 aangevraagd? Doe het voor 28 januari 17.00 uur!

  13 januari 2022
 • Corona-compensatie Buma en Sena

  13 januari 2022
 • Sena tariefsverhoging | ten gevolge van het Raap-PPI arrest

  13 januari 2022
 • Wettelijke Feestdagen 2022

  5 januari 2022
 • Bedragen minimumloon per 1 januari 2022

  5 januari 2022
 • De Hoge Raad over huurkorting in de horeca

  29 december 2021
 • Loonronde 2022

  29 december 2021
 • Verandering subsidies per 1 januari 2022

  10 december 2021
 • UPDATE HORECA PROTOCOL NHG – 28 november

  7 december 2021
 • Wetswijzigingen voor mkb per 1 januari 2021

  2 december 2021
 • TVL Q4 2021

  23 november 2021
 • UPDATE HORECA PROTOCOL NHG – 13 november

  15 november 2021
 • Update Horeca Protocol NHG november

  9 november 2021
 • Informatie betreffende het UBO-register

  7 oktober 2021
 • Horeca Protocol NHG 25 september 2021

  27 september 2021
 • Actuele ontwikkelingen TVL

  16 september 2021
 • Laatste aanvraagtijdvak SLIM-regeling 2021 nog twee weken geopend

  16 september 2021
 • Huur en corona, het is nog niet te laat om kwijtschelding of verlaging te vragen!

  28 juli 2021
 • KvK adviseert ondernemers in Limburg die schade hebben ondervonden door de wateroverlast.

  27 juli 2021
 • TVL Q2 2021 gaat op 25 juni 2021 om 8.00 open!

  25 juni 2021
 • Protocol Horeca – update 26 juni 2021

  10 juni 2021
 • TVL-Q2

  3 juni 2021
 • Huurcontract overnemen met indeplaatsstelling.

  3 juni 2021
 • Testwet: dit betekent het voor ondernemers

  3 juni 2021
 • Bedragen minimumloon per 1 juli 2021

  19 mei 2021
 • Actuele aandachtspunten TVL

  11 mei 2021
 • Protocol Horeca – terrassen 28 april 2021

  5 mei 2021
 • Horeca Alliantie en KHN in gesprek met ministerie over verdere heropening horeca

  30 april 2021
 • De Terrassen mogen weer open, wat zijn de regels

  22 april 2021
 • NHG, VCHO ProFri (Horeca Alliantie): ‘Open niet alleen terrassen, maar ook binnenruimten’

  19 april 2021
 • Fieldlab Cafés in Utrecht

  16 april 2021
 • SLIM-regeling

  23 maart 2021
 • De insolventiepraktijk staat op zijn kop

  16 februari 2021
 • Avondklok en steunmaatregelen voor ondernemers

  22 januari 2021
 • Horecaoverleg in Torentje: “Mark, help ons overleven!”

  19 januari 2021
 • Loonronde 2021

  22 december 2020
 • HARTENKRETEN uit de HORECA

  22 december 2020
 • Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

  18 december 2020
 • De horeca-manifestatie Den Haag succesvol verlopen

  10 december 2020
 • Doe mee aan de protestmanifestatie Malieveld Den Haag!

  1 december 2020
 • KVK Live Adviesdagen, ‘ondernemen in zwaar weer’

  13 november 2020
 • Negen belangrijke vragen over ondernemen in de horeca

  5 november 2020
 • Uitbreiding steunpakket voor ondernemers

  2 november 2020
 • Dreigend faillissement?

  2 november 2020
 • Brief naar Economische Zaken

  15 oktober 2020
 • Steunpakket 3: in fases afbouwen

  8 oktober 2020
 • Protocol Horeca (UPDATE: 29-09-2020)

  5 oktober 2020
 • Nieuwe coronamaatregelen voor horeca

  2 oktober 2020
 • KVK Impact Award 2020 voor baanbrekende innovaties in de coronacrisis

  1 oktober 2020
 • Negen maanden verlenging voor NOW

  15 september 2020
 • Belastinguitstel tot 1 januari 2021, ruime terugbetalingsregeling voor ondernemers.

  15 september 2020
 • Corona Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot en met 20 juni 2021.

  15 september 2020
 • Gezondheidscheck en registratie formulier download

  21 augustus 2020
 • NOW2: inspanningsverplichting – NL leert door – tijdelijke subsidieregeling

  18 augustus 2020
 • Loket voor aanvragen steun NOW2 geopend

  6 juli 2020
 • Horeca kan vanaf 30 juni Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen

  6 juli 2020
 • Bedragen minimumloon per 1 juli 2020

  2 juli 2020
 • Digitale gezondheidscheck medewerkers

  8 juni 2020
 • NHG, Profri en VCHO lanceren een eigen online-gezondheidscheck

  2 juni 2020
 • Heropening horeca VCHO NHG ProFri

  15 mei 2020
 • Infobulletin rondom vervanging regeling werktijdverkortin d.d. 18 maart 2020

  18 maart 2020
 • Fiscale en economische maatregelen mbt coronavirus mrt 2020

  17 maart 2020
 • Veelgestelde vragen naar aanleiding van maatregelen rond het corona-virus (COVID-19)

  17 maart 2020
 • Handreiking voor ondernemer inzake coronavirus

  15 maart 2020
 • CAO-wijzigingen conform WAB

  20 januari 2020
 • Wettelijke Feestdagen 2020

  20 januari 2020
 • Loonronde 2020

  28 november 2019
 • Bedragen minimumloon per 1 januari 2020

  6 november 2019
 • Bedragen minimumloon 2019 per 1 juli

  25 juni 2019
 • Deadline Informatieplicht Energiebesparing nadert

  25 juni 2019
 • Verlaging leeftijd minimumloon

  19 juni 2019
 • Subsidie voor taalcursus

  28 mei 2019
 • Informatieplicht Energiebesparing

  10 april 2019
 • Feestdagen 2019

  17 januari 2019
 • Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

  17 januari 2019
 • Loonronde 2019

  17 december 2018
 • Minimumloon per 1 januari 2019

  14 december 2018
 • Verlenging CAO

  7 december 2018
 • 'Binden & Boeien, personeel aantrekken en behouden’

  12 november 2018
 • Minimumloon per 1 juli 2018

  17 juli 2018
 • NHG-leden zijn gedispenseerd van de avv Horeca-cao van KHN en CNV

  2 juli 2018
 • Minimum loon per 1 januari 2018

  7 december 2017
 • Loonronde 2018

  16 november 2017
 • Register Sociale Hygiëne

  10 november 2017
 • Minimumloon per 1 juli 2017

  27 juni 2017
 • Gastvrij Manifest

  12 mei 2017
 • Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’

  20 april 2017
 • Hebben werknemers vrij op nationale feestdagen?

  4 april 2017
 • Loonronde 2017

  2 februari 2017
 • Minimumloon per 1 januari 2017

  23 december 2016
 • Vergelijking horeca-cao met Burgerlijk Wetboek

  5 oktober 2016
 • De Bourgondische Horecavakbeurs in Maastricht

  5 oktober 2016
 • Subsidieaanvraag leerlingen en stagiaires

  21 juni 2016
 • WGA VAST EN WGA FLEX naar 1 premie

  8 juni 2016
 • Minimumloon per 1 juli 2016

  2 juni 2016
 • Tussentijdse NHG-CAO-wijzigingen

  11 mei 2016
 • Hygiëne-werkboek HACCP

  28 april 2016
 • Videma heffing 2016

  24 februari 2016
 • Loonronde 2016

  17 februari 2016
 • Horecaverenigingen lanceren site: ‘KHN gaat te ver’

  28 januari 2016
 • Minimumloon per 1 januari 2016

  1 december 2015
 • Lagerehuur schiet horecaondernemers te hulp

  4 november 2015
 • NHG lid aan het woord

  2 oktober 2015
 • De Bourgondische Horecavakbeurs in Maastricht

  2 september 2015
 • Subsidie leerlingen

  20 juli 2015
 • Ledenvoordeel: Horinko

  1 juli 2015
 • Minimumloon per 1 juli 2015

  23 juni 2015
 • Verhoging contributie

  11 mei 2015
 • Proeftijd, verlengingen en aanzegging

  30 januari 2015
 • Minimumloon per 1 januari 2015

  19 januari 2015
 • Loonronde 2015

  19 januari 2015