Het Nederlands Horeca Gilde weet waar u voor staat

Het NHG is een werkgeversorganisatie die uw belang scherp voor ogen heeft. Dat komt tot uiting in de CAO die wij afsluiten. Zonder dat medewerkers hierbij tekort worden gedaan. Zij zijn uw belangrijkste kapitaal en moeten zich ook kunnen vinden in de afspraken. Inmiddels ervaren 600 horeca-ondernemers het comfort van de NHG CAO.

  • CAO-wijzigingen conform WAB

    Zoals u weet treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 in werking. Ervan uitgaand dat u over de WAB intussen voldoende geïnformeerd bent, treft u hieronder de wijzigingen die...
  • Wettelijke Feestdagen 2020

    Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2020Goede vrijdag: vrijdag 10 april 2020Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 12 en maandag 13 april 2020Koningsdag: maandag 27 april 2020Bevrijdingsdag: dinsdag 5...
  • Loonronde 2020

    Amsterdam, 27 november 2019   De loonsverhoging bedraagt 2,25 % met ingang van 1 januari 2020.   Deze verhoging is uitsluitend bestemd voor werknemers die meer verdienen dan het minimumloon.   De loonronde...