Actuele zaken

Periodiek worden NHG-leden door ons op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Dit gebeurt zowel per mail als via de website.


Incidenteel organiseert het NHG bijeenkomsten voor leden, hetzij de jaarlijkse algemene ledenvergadering, dan wel thema-middagen over belangrijke, interessante of juist frivole zaken.


 • Minimumloon per 1 juli 2018

  17 juli 2018
  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

  De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt.

  In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2018
  Leeftijdper maandper weekper dag
  22 jaar en ouder€ 1.594,20€ 367,90€ 73,58
  21 jaar€ 1.355,05€ 312,70€ 62,54
  20 jaar€ 1.115,95€ 257,55€ 51,51
  19 jaar€ 876,80€ 202,35€ 40,47
  18 jaar€ 757,25€ 174,75€ 34,95
  17 jaar€ 629,70€ 145,30€ 29,06
  16 jaar€ 550,00€ 126,95€ 25,39
  15 jaar€ 478,25€ 110,35€ 22,07

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli2018

  Leeftijdper uur bij 36 uurper uur bij 38 uurper uur bij 40 uur
  22 jaar en ouder€ 10,22€ 9,69€ 9,20
  21 jaar€ 8,69€ 8,23€ 7,82
  20 jaar€ 7,16€ 6,78€ 6,44
  19 jaar€ 5,63€ 5,33€ 5,06
  18 jaar€ 4,86€ 4,60€ 4,37
  17 jaar€ 4,04€ 3,83€ 3,64
  16 jaar€ 3,53€ 3,35€ 3,18
  15 jaar€ 3,07€ 2,91€ 2,76

  De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

  Bron: www.rijksoverheid.nl

 • NHG-leden zijn gedispenseerd van de avv Horeca-cao van KHN en CNV

  2 juli 2018

  Er is sinds 1 januari 2018 een nieuwe cao voor de horeca “de Horeca-cao”, die KHN en CNV eind 2017 hebben gesloten. Per 26 juni 2018 is deze horeca-cao algemeen verbindend. Dit betekent dat de horeca-cao vanaf deze datum op alle werkgevers en werknemers in de horecabranche van toepassing is. 

  Voor NHG-leden geldt dit echter niet. Deze zijn gedispenseerd van de horeca-cao. Deze dispensatie is opgenomen in de werkingssfeer van de horeca-cao (artikel 1.4 werkingssfeer, punt 2).

  Kortom er zijn momenteel dus 2 cao’s van toepassing voor de horecabranche.

  a. de Horeca-cao, deze is algemeen verbindend.
  b. de NHG-cao, die alleen toegepast kan worden door leden van het NHG.

  Indien u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met het secretariaat.
  info@horecagilde.nl
  0900-9567

 • Minimum loon per 1 januari 2018

  7 december 2017

  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.


  De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt.


  In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2018

  Leeftijdper maandper weekper dag
  22 jaar en ouder€ 1.578,00€ 364,15€ 72,83
  21 jaar€ 1.341,30€ 309,55€ 61,91
  20 jaar€ 1.104,60€ 254,90€ 50,98
  19 jaar€ 867,90€ 200,30€ 40,06
  18 jaar€ 749,55€ 172,95€ 34,59
  17 jaar€ 623,30€ 143,85€ 28,77
  16 jaar€ 544,40€ 125,65€ 25,13
  15 jaar€ 473,40€ 109,25€ 21,85

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2018

  Leeftijdper uur bij 36 uurper uur bij 38 uurper uur bij 40 uur
  22 jaar en ouder€ 10,12€ 9,59€ 9,11
  21 jaar€ 8,60€ 8,15€ 7,74
  20 jaar€ 7,09€ 6,71€ 6,38
  19 jaar€ 5,57€ 5,28€ 5,01
  18 jaar€ 4,81€ 4,56€ 4,33
  17 jaar€ 4,00€ 3,79€ 3,60
  16 jaar€ 3,50€ 3,31€ 3,15
  15 jaar€ 3,04€ 2,88€ 2,74

  Bron: www.rijksoverheid.nl

 • Loonronde 2018

  16 november 2017
  Geacht NHG-lid,
   
  Hierbij willen we u informeren inzake de loonronde 2018. Er is overeenstemming bereikt tussen NHG en vakbond ABGP.
   
  De loonsverhoging bedraagt 2 % met ingang van 1 januari 2018.
   
  Deze verhoging is uitsluitend bestemd voor werknemers die meer verdienen dan het minimumloon.
   
  De loonronde geldt niet voor werknemers die, op grond van artikel 21 lid 1 van de NHG-CAO, een loonsverhoging kregen van 3 %. Deze 3 % is conform dit artikel inclusief de loonronde.
   
  De peildatum is, conform de NHG-CAO, 1 november 2017.
  Werknemers die na 1 november 2017 een loonsverhoging kregen, lager dan 2 % dienen tot  2 % te worden aangevuld. Voor werknemers die na 1 november 2017 meer dan 2 % loonsverhoging kregen, is de loonronde niet van toepassing.
   
  Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
   
  0900-9567
  info@horecagilde.nl

   
  Met vriendelijke groet,
   
  René Boerdam
  voorzitter NHG
 • Register Sociale Hygiëne

  10 november 2017
 • Minimumloon per 1 juli 2017

  27 juni 2017

  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

  De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. 

  In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli2017

  Leeftijdper maandper weekper dag
  22 jaar en ouder€ 1.565,40€ 361,25€ 72,25
  21 jaar€ 1.330,60€ 307,05€ 61,41
  20 jaar€ 1.095,80€ 252,90€ 50,58
  19 jaar€ 860,95€ 198,70€ 39,74
  18 jaar€ 743,55€ 171,60€ 34,32
  17 jaar€ 618,35€ 142,70€ 28,54
  16 jaar€ 540,05€ 124,65€ 24,93
  15 jaar€ 469,60€ 108,40€ 21,68

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli2017

  Leeftijdper uur bij 36 uurper uur bij 38 uurper uur bij 40 uur
  22 jaar en ouder€ 10,04€ 9,51€ 9,04
  21 jaar€ 8,53€ 8,09€ 7,68
  20 jaar€ 7,03€ 6,66€ 6,33
  19 jaar€ 5,52€ 5,23€ 4,97
  18 jaar€ 4,77€ 4,52€ 4,29
  17 jaar€ 3,97€ 3,76€ 3,57
  16 jaar€ 3,47€ 3,29€ 3,12
  15 jaar€ 3,02€ 2,86€ 2,71
 • Gastvrij Manifest

  12 mei 2017
  Beste politici,

  Wij wensen jullie veel succes bij de formatieonderhandelingen. Deze zijn vaak zeer intensief. Juist in drukke tijden is het belangrijk om regelmatig te ontspannen. Daarom een welgemeend advies van de organisaties in Nederland die zich vol passie inzetten voor gastvrijheid, ontspanning en sport:

  • - Vergeet niet juist in deze tijd te ontspannen!
  • - Te sporten, te reflecteren, te genieten van het spel.
  • - Met andere ogen te kijken, je te laten inspireren en te laten verrassen.
  • - Lekker te eten en te drinken, te rusten en te bewegen.
  • - Je te laten ontroeren, anderen te ontmoeten en samen te lachen.
  • - Dat is nú belangrijk voor u, maar dat is eigenlijk altijd belangrijk voor de rest van Nederland!
  • - Want alleen door ons regelmatig weer op te laden blijven we een gezond, productief en gelukkig land.


  Houd ons daarom betaalbaar en toegankelijk. Dus op 6% btw!

  Download het manifest
 • Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’

  20 april 2017

  Met de subsidieregeling wordt investeren in taal aantrekkelijk voor werkgevers.


  Tot 1 juli 2017 kunt u een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel mee met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat steeds meer organisaties een actieve rol spelen in de aanpak van laaggeletterdheid.


  Voor verdere informatie zie www.telmeemettaal.nl.

 • Hebben werknemers vrij op nationale feestdagen?

  4 april 2017

  De Kerstdagen, Hemelvaartsdag, 5 mei. Het zijn voorbeelden van nationaal erkende feestdagen, maar veel werkgevers vragen zich af hun werknemers op die dagen automatisch vrij zijn of recht hebben op een vrije dag. Het antwoord is: nee. Een nationaal erkende feestdag is alleen een vrije dag als dat in de cao of arbeidsovereenkomst is afgesproken. In de NHG-cao zijn geen feestdagen aangewezen als vrije dagen. Wel bestaat op grond van de cao recht op een toeslag wanneer gewerkt wordt op eerste Kerstdag, tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 

   

  U bent niet verplicht een werknemer op deze feestdagen vrij te geven. En als een werknemer vrij wil nemen, zal een vakantiedag opgenomen moeten worden.

   

  Voor de volledigheid is hieronder een overzicht opgenomen van de nationaal erkende feestdagen in 2017. 

   

  Officiële feestdag

  Datum

  Goede Vrijdag

  Vrijdag 14 april 2017

  Pasen: eerste en tweede paasdag

  Zondag 16 en maandag 17 april 2017

  Koningsdag

  Donderdag 27 april 2017

  Bevrijdingsdag

  Vrijdag 5 mei 2017

  Hemelvaartsdag

  Donderdag 25 mei 2017

  Pinksteren: eerste en tweede pinksterdag

  Zondag 4 en maandag 5 juni 2017

  Kerst: eerste en tweede kerstdag

  Maandag 25 en dinsdag 26 december 2017

  Oudejaarsdag

  Zondag 31 december

 • Loonronde 2017

  2 februari 2017
  Geacht NHG-lid,
   
  Hierbij willen we u informeren inzake de loonronde 2017. Er is overeenstemming bereikt tussen NHG en vakbond ABGP.
   
  De loonsverhoging bedraagt 1 % met ingang van 1 februari 2017.
   
  Deze verhoging is uitsluitend bestemd voor werknemers die meer verdienen dan het minimumloon.
   
  De loonronde geldt niet voor werknemers die, op grond van artikel 21 lid 1 van de NHG-CAO, een loonsverhoging kregen van 3 %. Deze 3 % is conform dit artikel inclusief de loonronde.
   
  De peildatum is, conform de NHG-CAO, 1 november 2016.
  Werknemers die na 1 november 2016 een loonsverhoging kregen, lager dan 1 % dienen tot  1 % te worden aangevuld. Voor werknemers die na 1 november 2016 meer dan 1 % loonsverhoging kregen, is de loonronde niet van toepassing.
   
  Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
   
  0900-9567
  info@horecagilde.nl
   
   
  Met vriendelijke groet,
   
  René Boerdam
  voorzitter NHG
 • Minimumloon per 1 januari 2017

  23 december 2016

  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

  De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. 

  In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2017

  Leeftijdper maandper weekper dag
  23 jaar en ouder€ 1.551,60€ 358,05€ 71,61
  22 jaar€ 1.318,85€ 304,35€ 60,87
  21 jaar€ 1.124,90€ 259,60€ 51,92
  20 jaar€ 954,25€ 220,20€ 44,04
  19 jaar€ 814,60€ 188,00€ 37,60
  18 jaar€ 706,00€ 162,90€ 32,58
  17 jaar€ 612,90€ 141,45€ 28,29
  16 jaar€ 535,30€ 123,55€ 24,71
  15 jaar€ 465,50€ 107,40€ 21,48

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2017

  Leeftijdper uur bij 36 uurper uur bij 38 uurper uur bij 40 uur
  23 jaar en ouder€ 9,95€ 9,43€ 8,96
  22 jaar€ 8,46€ 8,01€ 7,61
  21 jaar€ 7,22€ 6,84€ 6,49
  20 jaar€ 6,12€ 5,80€ 5,51
  19 jaar€ 5,23€ 4,95€ 4,70
  18 jaar€ 4,53€ 4,29€ 4,08
  17 jaar€ 3,93€ 3,73€ 3,54
  16 jaar€ 3,44€ 3,26€ 3,09
  15 jaar€ 2,99€ 2,83€ 2,69
 • Vergelijking horeca-cao met Burgerlijk Wetboek

  5 oktober 2016
  Bekijk hier de vergelijking horeca-cao met Burgerlijk Wetboek. • De Bourgondische Horecavakbeurs in Maastricht

  5 oktober 2016

  NHG leden ontvangen een registratiecode voor een gratis toegangsvoucher.


  De bourgondische horecavakbeurs BBB, 10-11-12 oktober 2016, staat garant voor innovatieve producten, interessante activiteiten, inspirerende vakgenoten en een sausje van de Limburgse gastvrijheid.

  Na elke beursdag vinden er ’s avonds culinaire activiteiten plaats in het gezellige Maastricht en profiteert u van speciale BBB acties.


  Meer info: www.bbbmaastricht.nl


 • Subsidieaanvraag leerlingen en stagiaires

  21 juni 2016
  Belangrijke informatie voor horecabedrijven die gebruik maken van leerlingen en stagiaires.

  Subsidie kan aangevraagd worden door bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren.

  Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie naar rato van de periode waarin het begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

  Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

  Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. In 2016 kunt u een subsidieaanvraag nog indienen tot uiterlijk 15 september.

  Voor meer informatie en subsidieaanvraag kunt u kijken op de volgende website van de Rijksoverheid:
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kom-ik-aanmerking-voor-subsidieregeling-praktijkleren
 • WGA VAST EN WGA FLEX naar 1 premie

  8 juni 2016

  De Eerste Kamer heeft op 31 mei 2016 het wetsvoorstel waarin de WGA-vast en WGA-flex premie vanaf 1 januari 2017 worden samengevoegd (Wet verbetering hybride markt WGA), als hamerstuk afgedaan.

  De samenvoeging van de WGA-vast en de WGA-flex heeft naar verwachting geen gevolgen voor de totale (publieke) premieopbrengsten. Op individueel werkgeversniveau kunnen als gevolg van de samenvoeging wel premiedalingen of -stijgingen ontstaan.


  Kleine, middelgrote en grote werkgever

  Voor kleine werkgevers, met een premieloonsom tot 319.000 euro (bedrag 2016) heeft de samenvoeging, op afrondingsverschillen na, geen invloed op de totale publieke WGA-premie die zij gaan betalen. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie die door de samenvoeging een optelsom wordt van de sectorale WGA-vast en WGA-flex premie.

  Voor middelgrote en grote werkgevers, met een premieloonsom vanaf 319.000 euro (bedrag 2016), kunnen wel premiegevolgen optreden. Dit komt doordat in 2016 de minimale en maximale premies afzonderlijk worden bepaald, en vanaf 2017 voor de totale WGA-premie een minimale en maximale premie geldt. Vooral voor werkgevers met WGA-flex uitkeringslasten kan de premie hoger uitvallen. Voor circa 80 procent van de werkgevers is de invloed van de wetswijziging echter klein.


  Eén garantieverklaring

  Om eigenrisicodrager te kunnen worden voor de WGA, moet de werkgever een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventueel door de werkgever niet nagekomen verplichtingen.

  Bij keuze voor het WGA eigenrisicodragerschap in 2017, moet de werkgever een (nieuwe) garantieverklaring overleggen die het gehele WGA-risico dekt. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap en de garantieverklaring moeten uiterlijk op 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst zijn ingediend.

  Om werkgevers die in 2016 al eigenrisicodrager zijn tegemoet te komen, wordt deze termijn uitgesteld naar 31 december 2016.

 • Minimumloon per 1 juli 2016

  2 juni 2016

  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2016. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden. 

  De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. 

  In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2016

  Leeftijdper maandper weekper dag
  23 jaar en ouder€ 1.537,20€ 354,75€ 70,95
  22 jaar€ 1.306,60€ 301,55€ 60,31
  21 jaar€ 1.114,45€ 257,20€ 51,44
  20 jaar€ 945,40€ 218,15€ 43,63
  19 jaar€ 807,05€ 186,25€ 37,25
  18 jaar€ 699,45€ 161,40€ 32,28
  17 jaar€ 607,20€ 140,15€ 28,03
  16 jaar€ 530,35€ 122,40€ 24,48
  15 jaar€ 461,15€ 106,45€ 21,29

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2016

  Leeftijdper uur bij 36 uurper uur bij 38 uurper uur bij 40 uur
  23 jaar en ouder€ 9,86€ 9,34€ 8,87
  22 jaar€ 8,38€ 7,94€ 7,54
  21 jaar€ 7,15€ 6,77€ 6,43
  20 jaar€ 6,06€ 5,75€ 5,46
  19 jaar€ 5,18€ 4,91€ 4,66
  18 jaar€ 4,49€ 4,25€ 4,04
  17 jaar€ 3,90€ 3,69€ 3,51
  16 jaar€ 3,40€ 3,23€ 3,06
  15 jaar€ 2,96€ 2,81€ 2,67
 • Tussentijdse NHG-CAO-wijzigingen

  11 mei 2016

  Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat NHG - samen met vakbond ABGP - overeenstemming heeft bereikt over een nieuwe CAO. In deze nieuwe CAO hebben wij getracht de optimale flexibiliteit in de arbeidsovereenkomst te bereiken die de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) biedt.


  Het meest essentieel is de ketenregeling. Voor de functies vermeld in Bijlage 1 bij de CAO geldt een langere keten van vier jaar (i.p.v. twee jaar).
  Onderstaand treft u de overeengekomen gewijzigde bepalingen en Bijlage 1.


  Overeengekomen gewijzigde bepalingen per 1 juli 2016

  Artikel 8 - GESCHILLENCOMMISSIE

  3. Werkgever en/of werknemer kunnen de geschillencommissie ook om advies vragen bij een geschil inzake arbeidsvoorwaarden dan wel het terecht of onterecht toepassen van deze CAO.
  4. Het reglement van de geschillencommissie is opvraagbaar bij het secretariaat van het NHG en bij de ABGP.

  Artikel 16 – ARBEIDSOVEREENKOMST

  1. De arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever dient schriftelijk te worden vastgelegd. Deze arbeidsovereenkomst dient minimaal te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van een arbeidsovereenkomst, overeenkomstig artikel 7:655 BW. Een model arbeidsovereenkomst is voor werkgever opvraagbaar bij het secretariaat van het NHG.

  Artikel 17 – PROEFTIJD

  1. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt een proeftijd van twee maanden. Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd, geldt geen proeftijd meer.
  2. Gedurende de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door zowel werkgever als werknemer worden opgezegd zonder dat een opzegtermijn in acht genomen hoeft te worden.

  Artikel 18 – VERLENGING

  1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een functie als vermeld in bijlage 1 kan, omdat de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist, maximaal vijf maal worden verlengd binnen een periode van 48 maanden. Als een dergelijke keten van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in totaal langer dan 48 maanden heeft geduurd, geldt met ingang van de dag dat de duur van 48 maanden wordt overschreden de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden tussen twee elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten begint een nieuwe keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
  3. Bij een functie als vermeld in bijlage 1 geldt dat over de eerste 48 maanden van aansluitende dienstverbanden bij verschillende werkgevers, eventuele onderbrekingen van zes maanden of korter inbegrepen, artikel 7:668a lid 2 BW niet van toepassing is. Bij een andere functie dan vermeld in bijlage 1 geldt dat over de eerste 24 maanden van aansluitende dienstverbanden bij verschillende werkgevers, eventuele onderbrekingen van zes maanden of korter inbegrepen, artikel 7:668a lid 2 BW niet van toepassing is. Voor toepasselijkheid van artikel 7:668a lid 2 BW is steeds vereist dat inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer.

  Artikel 19 – GEEN WERK, GEEN LOON

  1. Als de werknemer, werkzaam in een functie als vermeld in bijlage 1, de overeengekomen arbeid niet heeft verricht zowel door een oorzaak die in redelijkheid voor zijn rekening dient te komen, als daarbuiten, hoeft de werkgever geen loon door te betalen. Onder toepassing van artikel 7:628 lid 7 BW geldt dit als een afwijking van artikel 7:628 lid 1 voor de gehele duur van het dienstverband.
  2. Een werknemer, werkzaam in een functie als vermeld in bijlage 1, kan een beroep doen op het rechtsvermoeden van artikel 7:610b. Als de werkgever niet slaagt in weerlegging daarvan moet hij het loon over die uren doorbetalen.
  3. Een werknemer werkzaam in een functie als vermeld in bijlage 1 heeft het recht een oproep te weigeren als hij minder dan 48 uur vóór de beoogde werkzaamheden wordt opgeroepen.

  Artikel 20 - BEËINDIGING DIENSTVERBAND

  3. Indien het UWV toestemming heeft verleend voor het beëindigen van het dienstverband geldt voor het tussentijds beëindigen van de arbeidsovereenkomst - zowel die voor bepaalde als voor onbepaalde tijd - voor werkgever een opzegtermijn van één maand. Voor werknemer geldt te allen tijde een opzegtermijn van één maand.

  Artikel 21 - LONEN

  1. De werknemer die bij werkgever het wettelijk minimumloon verdient, kan slechts gedurende maximaal de eerste 36 aaneengesloten maanden van het dienstverband tegen het dan geldende wettelijk minimumloon worden tewerkgesteld. Daarna heeft deze werknemer elk jaar, gedurende tien jaar, recht op drie procent loonsverhoging per jaar. Voor deze werknemer gelden de door partijen in dit tijdvak van 13 jaar overeengekomen loonaanpassingen niet, maar wel de loonaanpassingen van partijen die van kracht zijn ná ommekomst van dit tijdvak.
  2. Het tijdvak van 13 aaneengesloten jaren, als bedoeld in lid 1, wordt geacht niet te zijn onderbroken bij een tussenpoos minder dan zes maanden. Deze regel geldt ook voor alle situaties van opvolgend werkgeverschap waarbij inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer.
  3. Werkgever stelt voor iedere functie in het bedrijf een functieomschrijving vast met daaraan gekoppeld een bij de zwaarte van de functie passend salaris en overige arbeidsvoorwaarden.


  Bijlage 1 bij artikel 18 en 19

  Toelichting

  Sociale partners hebben gesproken over de wettelijke mogelijkheden om aan werkgevers flexibiliteit te geven voor flexwerk en de ketenbepaling. De vrees bestaat namelijk dat de beperkingen uit de Wet Werk en Zekerheid zullen betekenen dat werknemers eerder hun baan kwijt raken, omdat horecaondernemers geen vaste lonen en vaste contracten zullen willen geven. Het gebruiken van de mogelijkheden om in de cao af te wijken van artikel 7:668a en artikel 7:628 BW levert dus zowel voordeel voor werknemer als voor werkgever op.

  Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat van de afwijkingsmogelijkheden alleen gebruik mag worden gemaakt voor concreet in de cao benoemde functies/functiegroepen. Uitdrukkelijk heeft de Minister over de intrinsieke aard gezegd: ‘Zo zal in de horeca de vaste kok niet onder de uitzonderingsmogelijkheid vallen en een bediende die alleen tijdens drukke periodes werkt wel’. Ook is een voorbeeld van een invalkracht genoemd, waarbij uit de aard van zo’n functie volgt dat het om tijdelijk werk gaat. Uit het voorbeeld bij incidentele werkzaamheden (invalkracht in het onderwijs) blijkt dat het soort werk wel structureel kan zijn, maar de mate waarin dit werk voorkomt incidenteel dient te zijn.

  1.1 Intrinsieke aard/incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang

  In het horecavak is verdisconteerd dat in sommige situaties moeilijk te voorspellen is of en zo ja wanneer er mensen nodig zijn en hoeveel. Denk aan weersverwachtingen voor een terras of op het strand, een evenement waarvan onduidelijk is of en hoeveel bezoekers er komen of een party die (soms last minute) moet worden georganiseerd en waarbij de opkomst onzeker is. Ook valt hier een plotselinge ziekmelding van een collega onder. In het algemeen gaat het er hierbij om dat de werkgever door van buiten komende omstandigheden buiten zijn macht, juist nog wel of juist niet langer mensen nodig heeft. Bij een inventarisatie blijkt dat dit soort werk zich op drie vlakken voordoet, te weten bij evenementen, strandwerkzaamheden en een algemene categorie invalkracht. In deze situaties is er naar de mening van sociale partners sprake van dat de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering de verlenging en verhoging van de ketenbepaling vereist. Eveneens is er in deze situaties sprake van werkzaamheden van incidentele aard die geen vaste omvang hebben.

  1.2 Functie/functiegroepen

  Op de drie vlakken evenementen, strand en invalwerk zijn functies/functiegroepen benoemd waarin de intrinsieke aard/incidentele werkzaamheden zich in de huidige praktijk voordoen. Voor de toepassing van artikel 18 én artikel 19 cao is gekozen voor de volgende functies/functiegroepen:

  Evenement

  Functiegroep Evenementmedewerker: een werknemer die in horeca wordt ingezet voor een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis die door een initiatiefnemer bewust is gepland en die gericht is op een bepaalde doelgroep, met een bewust gekozen vorm.

  Functies: evenementkok, evenementmedewerker keuken, -bediening, -spoelkeuken, -algemene dienst, -garderobe, -techniek.

  Strand

  Functiegroep Strandmedewerker: een werknemer die in strandhoreca wordt ingezet, bij van buiten komende omstandigheden buiten de macht van de werkgever, zoals bijv. bij ziekte of andere verhindering van andere werknemers, onverwachte toeloop bijv. vanwege weersomstandigheden of andere plotseling ontstane werkzaamheden, strandevenementen.

  Functies: strandmedewerker keuken, bediening, -spoelkeuken, -algemene dienst, -strandbedden.

  Invalkracht

  Functiegroep invalkracht: een werknemer die in horeca op afroep wordt ingezet bij van buiten komende omstandigheden buiten de macht van de werkgever, zoals bijv. bij ziekte of andere verhindering van andere werknemers, onverwachte toeloop bijv. vanwege weersomstandigheden of andere plotseling ontstane werkzaamheden, incidentele evenementen.

  Functies: invalkracht keuken, bediening, -spoelkeuken, -algemene dienst, -terras, -garderobe, -techniek.

  Onder ‘-algemene dienst’ wordt hierboven verstaan: werkzaamheden in een functie niet zijnde medewerker bediening, kok, medewerker keuken, medewerker spoelkeuken, medewerker terras, medewerker garderobe, medewerker techniek of medewerker strandbedden.

  1.3 Toepassing

  In de cao is opgenomen dat werkgever en werknemer slechts voor werknemers in één van de hiervoor genoemde functies gebruik kunnen maken van een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van ten hoogste vier jaar en ten hoogste zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ook wordt alleen voor werknemers in één van de hiervoor genoemde functies de termijn van het loondoorbetalingsrisico verlengd. NHG zal haar leden voorlichten over het gebruik van deze functies en zal er op wijzen dat een werkgever die zich niet houdt aan deze cao-bepaling juridische risico’s zal lopen. Elke medewerker heeft namelijk het recht om zijn werkgever aan te spreken op overtreding van de cao, met alle gevolgen van dien.

  1.4 Anti-misbruikbepaling

  De sociale partners benadrukken dat misbruik van deze afwijkingsmogelijkheid niet is toegestaan. Het ten onrechte betitelen van een werknemer in een functie uit bijlage 1 dan wel ander oneigenlijk gebruik met als doel het creëren van extra flexibiliteit, is verboden. Alleen als de werknemer op basis van objectieve maatstaven ingedeeld kan worden in een functie als vermeld in bijlage 1, is toepassing van artikel 18 lid 1 geoorloofd.

  In het geval de werkgever misbruik maakt van de afwijkingsmogelijkheid, leidt dit ertoe dat de arbeidsovereenkomst bij voortduren na de reguliere periode van 24 maanden met desbetreffende werknemer wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

  1.5 Evaluatiebepaling

  Aan het einde van de looptijd van de cao zullen partijen de werking van de afwijkingsmogelijkheden evalueren, of zoveel eerder als één van de partijen dat wenselijk vindt.

 • Hygiëne-werkboek HACCP

  28 april 2016

  De Huidige Hygiënecode is per 1 april komen te vervallen.

  Om het naleven van de HACCP-richtlijnen in de horeca zo breed en efficiënt mogelijk te
  bevorderen, heeft de Horeca Alliantie (een samenwerkingsverband tussen NHG, VCHO en NHN) een praktisch Hygiëne-werkboek HACCP uitgebracht.

  Dit handboek heeft een zeer praktijkgerichte indeling.

  Het bevat instructies en registratieformulieren voor controles en registraties.

   

  De prijs is laagdrempelig:

  Voor NHG-leden €10

  Voor niet-leden €20

  (excl. btw en verzendkosten)

   

  U kunt dit boek bestellen onder vermelding van uw NHG-lidnummer via:

  http://www.vcho.nl/      of     info@vcho.nl.

 • Videma heffing 2016

  24 februari 2016
  Geacht NHG-lid,

  Zoals u weet betalen horecabedrijven die tv-uitzendingen of andere beelden vertonen een vergoeding voor gebruik van auteursrechten aan Videma. Het tarief is door Videma bepaald na goedkeuring door het College van Toezicht auteursrechten.

  Tot op heden ontvingen een klein aantal NHG-leden, met name de hotels, een extra branche-korting van 11% van het bruto tarief. Deze extra korting is sinds enkele jaren vervangen door een vergoedingensysteem, dat toepasselijk is op alle brancheverenigingen en waarbij de eventuele korting afhankelijk is van de diensten en medewerking van de branchevereniging. Promotie van Videma, inventarisatie van tv-toestellen, vierkante meters, facturering, incasso en debiteurenrisico spelen daarbij een rol. Videma is thans verplicht deze modules aan alle brancheverenigingen aan te bieden en stelt ook het NHG voor de keuze om extra korting te realiseren door deelname aan dit “modulaire vergoedingensysteem”.

  NHG ontbeert echter het apparaat om diensten als incasso en incassorisico op zich te nemen. De basiskorting van 25-33 % blijft gehandhaafd, maar de NHG-leden die nog 11 % extra korting kregen (met name hotels) zullen zelf met Videma in onderhandeling moeten.

  Het leek ons nuttig u hiervan op de hoogte te stellen.

  Met vriendelijke groet
  Uw bestuur
 • Loonronde 2016

  17 februari 2016
  Geacht NHG-lid,

  Hierbij willen we u informeren inzake de loonronde 2016. Er is overeenstemming bereikt tussen NHG en vakbond ABGP.

  De loonsverhoging bedraagt 1 % met ingang van 1 februari 2016.

  Deze verhoging is uitsluitend bestemd voor werknemers die meer verdienen dan het minimumloon. De loonronde geldt niet voor werknemers die, op grond van artikel 21 lid 1 van de NHG-CAO, een loonsverhoging kregen van 3 %. Deze 3 % is conform dit artikel inclusief de loonronde.

  De peildatum is, conform de NHG-CAO, 1 november 2015. Werknemers die na 1 november 2015 een loonsverhoging kregen, lager dan 1 % dienen tot 1 % te worden aangevuld. Voor werknemers die na 1 november 2015 meer dan 1 % loonsverhoging kregen, is de loonronde niet van toepassing.

  Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

  0900-9567
  info@horecagilde.nl

  Met vriendelijke groet,
  René Boerdam voorzitter NHG
 • Horecaverenigingen lanceren site: ‘KHN gaat te ver’

  28 januari 2016

  Nederlands Horeca Gilde, Vereniging Chinese Horeca Ondernemers, Natte Horeca Nederland en Vereniging Professionele Frituurders vinden dat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) misbruik maakt van het houderschap van de Hygiënecode voor de horeca. Daarom heeft het viertal gisteren de website KHNgaattever.nl gelanceerd. De initiatiefnemers zijn verbijsterd over de handelswijze van KHN als codehouder en willen met de website alle bedrijven die gebruikmaken van de nog geldige hygiënecode informeren over hun ingenomen standpunt. Zij willen dat KHN als houder van de hygiënecode zo snel mogelijk haar verantwoordelijkheid neemt en de code tegen kostprijs aan bedrijven beschikbaar stelt in plaats van deze commercieel in de markt te zetten. Wat strijdig is met de geldende afspraken

  Kijk voor meer informatie op www.khngaattever.nl of neem contact op met Frans van Rooij, die namens de betrokken verenigingen optreedt als woordvoerder. Bereikbaar via het telefoonnummer 040-7200900.

 • Minimumloon per 1 januari 2016

  1 december 2015

  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2016. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden. 

  De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. 

  In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2016

  Leeftijdper maandper weekper dag
  23 jaar en ouder€ 1.524,60€ 351,85€ 70,37
  22 jaar€ 1.295,90€ 299,05€ 59,81
  21 jaar€ 1.105,35€ 255,10€ 51,02
  20 jaar€ 937,65€ 216,40€ 43,28
  19 jaar€ 800,40€ 184,70€ 36,94
  18 jaar€ 693,70€ 160,10€ 32,02
  17 jaar€ 602,20€ 139,00€ 27,80
  16 jaar€ 526,00€ 121,40€ 24,28
  15 jaar€ 457,40€ 105,55€ 21,11

  Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2016

  Leeftijdper uur bij 36 uurper uur bij 38 uurper uur bij 40 uur
  23 jaar en ouder€ 9,78€ 9,26€ 8,80
  22 jaar€ 8,31€ 7,87€ 7,48
  21 jaar€ 7,09€ 6,72€ 6,38
  20 jaar€ 6,02€ 5,70€ 5,41
  19 jaar€ 5,14€ 4,87€ 4,62
  18 jaar€ 4,45€ 4,22€ 4,01
  17 jaar€ 3,87€ 3,66€ 3,48
  16 jaar€ 3,38€ 3,20€ 3,04
  15 jaar€ 2,94€ 2,78€ 2,64


  Kijk hier voor de meest actuele (juli 2016) minumumloontabel.
 • Lagerehuur schiet horecaondernemers te hulp

  4 november 2015

  Veel (horeca)ondernemers betalen, ondanks de crisis en leegstand, nog te veel huur. Zij weten vaak niet dat zij wettelijk recht hebben op een lagere huurprijs.
  “Een gemiste kans”, zegt Peter Stevens van juridisch adviesbureau Lagerehuur, dat al vele horecaondernemers en winkeliers door heel Nederland aan huurverlagingen van 10 tot meer dan 30 procent heeft geholpen.


  Stevens raadt horecaondernemers met klem aan niet zelf te gaan onderhandelen over de huurprijs. “Door gebrek aan juridische kennis en kennis over reële (herzienings)huurprijzen, is de kans groot dat een ondernemer genoegen neemt met een te karige huurverlaging.”


  Lagerehuur streeft altijd naar een minnelijke regeling. “Als huurder en verhuurder eenmaal bij ons om de tafel zitten, komen de partijen er in vrijwel alle gevallen uit. De rechter fungeert met name als stok achter de deur. Slechts in een klein aantal van de gevallen wordt alsnog de rechter ingeschakeld, aldus Stevens.”


  Lagerehuur vraagt een eenmalig bedrag van 250 euro voor een haalbaarheidsrapportage, waarin wordt onderzocht of een ondernemer voldoet aan de wettelijke vereisten om de huurprijs, zou dit nodig zijn, door de rechter nader te laten vaststellen. Daarna werkt Lagerehuur op basis van no cure no pay. “Alle kosten komen dan voor onze rekening”, licht Stevens toe. De ondernemer ontvangt alleen een nota als er daadwerkelijk een huurverlaging is gerealiseerd.


  Lagerehuur werkt alleen voor huurders en niet voor verhuurders, waardoor onafhankelijkheid is gegarandeerd. Leden van het Nederlands Horecagilde betalen nu slechts 125 euro i.p.v. 250 euro voor de haalbaarheidsrapportage!  Lagerehuur
  Postbus 17213
  2502 CE Den Haag
  Telefoon: 070 753 49 60
  info@lagerehuur.nl
  www.lagerehuur.nl
 • NHG lid aan het woord

  2 oktober 2015  Via Horinko zijn wij benaderd om te besparen op onze hygiëne. Dat ging eigenlijk heel erg soepel. Eerst hebben we de prijzen vergeleken en daar kwam al gauw een overall besparing uit van 15%.

  Je moet dan denken aan vaatwasmiddelen, servetten, toiletpapier en handdoeken, maar ook alle hygiëne zepen in keukens en toiletten en bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen.

  Saniq komt nu heel regelmatig langs  en vult automatisch alle producten aan en bij. We komen nooit meer wat te kort en alles werkt ook altijd. Het ruikt fris op de toiletten en er zit altijd zeep in onze automaten. Verder houden zij voor ons alle bedrukte servetten en bestekzakjes in hun eigen magazijnen op voorraad zodat ik niet al die opslag in onze eigen kleine voorraadruimtes heb.

  We besparen niet alleen fors, maar worden ook echt ontzorgd en ik moet zeggen: het zijn nog aardige kerels ook die service mannen van Saniq!

  Dankzij de samenwerking van Horinko met NHG, kon deze besparing voor ons gerealiseerd worden.

  Ernst Verhoeven
  Good Food Group Amsterdam o.a. Wildschut, café van Puffelen, café Luxembourg

  Ook interessant voor u? Neem contact op met Jan Logtenberg van Horinko, info@horinko.nl of 06 46212532

 • De Bourgondische Horecavakbeurs in Maastricht

  2 september 2015

  NHG leden ontvangen een registratiecode voor een gratis toegangsvoucher.


  De bourgondische horecavakbeurs BBB (5-7 oktober 2015) staat garant voor innovatieve producten, interessante activiteiten, inspirerende vakgenoten en een sausje van de Limburgse gastvrijheid.


  Op de grootste horecavakbeurs van de Euregio vindt u een compleet overzicht op het gebied van Food, Non Food en Drinks & Entertainment. Op speciale themapleinen vinden workshops, proeverijen en spannende wedstrijden plaats. U kunt genieten van een betaalbare lunch op sterrenniveau in het nieuwe pop-up restaurant en van verrassende gerechten op het Food Truck Plein.


  Na elke beursdag vinden er ’s avonds culinaire activiteiten plaats in het gezellige Maastricht en profiteert u van speciale BBB acties.

  Meer info: www.bbbmaastricht.nl.

  Bourgondische Horecavakbeurs

 • Subsidie leerlingen

  20 juli 2015

  Belangrijke informatie voor horecabedrijven die gebruik maken van leerlingen en stagiaires:


  Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen.


  Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie naar rato van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.


  Een subsidieaanvraag dient u na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar in. In 2015 kunt u een subsidieaanvraag indienen van 2 juni 2015 9.00 uur tot uiterlijk 15 september 2015 17.00 uur. Aanvragen die RVO.nl na dit tijdstip ontvangt, komen niet in aanmerking.


  Voor meer informatie en subsidieaanvraag kunt u kijken op de volgende website van de Rijksoverheid:
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kom-ik-aanmerking-voor-subsidieregeling-praktijkleren

 • Ledenvoordeel: Horinko

  1 juli 2015

  NHG is per 1 juli 2015 een samenwerking aangegaan met Horinko.

  Het dienstenpakket van NHG wordt hierdoor voor haar leden in één keer uitgebreid met een ruim pakket aan collectieve voordelen voor de horecaondernemer, waarmee grote besparingen zijn te verwezenlijken.

  Wie is Horinko

  Horinko is een landelijk opererende inkooporganisatie die collectieve kortingsafspraken maakt voor haar leden. Momenteel heeft Horinko meer dan 1500 leden. Naast het aanbieden van collectieve korting op Buma/Sena, energie, verzekeringen, keuren van brandblussers, vaatwasmiddelen, toilethygiëne producten, groente, vis, vlees, Heinz- en Unilever producten. heeft Horinko ook nog een bieronderhandelaar in dienst die ingezet kan worden voor het verbeteren van de hectoliterkorting op bierafname.

  Buma en Sena kortingen

  Één van de voordelen van Horinko is de korting van 10% op Buma en Sena afdrachten. Als u hier gebruik van wilt maken moet u zich zo spoedig mogelijk aanmelden. Uiterlijk 1 oktober moet u aangemeld zijn om in aanmerking te komen voor de korting voor 2016.

  Hoe nu verder

  Horinko gaat de komende periode contact opnemen met alle NHG-leden om de mogelijkheden te bespreken. U mag natuurlijk ook zelf contact opnemen met Horinko, info@horinko.nl of 0523-611886 of rechtstreeks met onze contactpersoon Jan Logtenberg: 06 46212532.


 • Minimumloon per 1 juli 2015

  23 juni 2015

  De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

  In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.

  Leeftijdper maandper uur bij 40 uurper uur bij 38 uurper uur bij 36 uur
  23 jaar en ouder€ 1.507,80€ 8,70€ 9,16€ 9,67
  22 jaar€ 1.281,65€ 7,39€ 7,78€ 8,22
  21 jaar€ 1.093,15€ 6,31€ 6,64€ 7,01
  20 jaar€ 927,30€ 5,35€ 5,63€ 5,94
  19 jaar€ 791,60€ 4,57€ 4,81€ 5,07
  18 jaar€ 686,05€ 3,96€ 4,17€ 4,40
  17 jaar€ 595,60€ 3,44€ 3,62€ 3,82
  16 jaar€ 520,20€ 3,00€ 3,16€ 3,33
  15 jaar€ 452,35€ 2,61€ 2,75€ 2,90

  Kijk hier voor de meest actuele (januari 2016) minumumloontabel.

 • Verhoging contributie

  11 mei 2015

  Na raadpleging en akkoordbevinding van de ledenraad is de contributie na 15 jaar met € 10,- per jaar verhoogd, van € 365 naar €375.

 • Proeftijd, verlengingen en aanzegging

  30 januari 2015

  Geacht NHG-Lid,

  Graag attenderen wij u op enkele details met betrekking tot de wet werk en zekerheid.

  Proeftijd
  Voor leden van het NHG blijft tot 1 juli 2016 (!) de proeftijdregeling van de CAO ongewijzigd: standaard twee maanden proeftijd voor zowel vaste als tijdelijke contracten. Dus ook voor tijdelijke contracten korter dan zes maanden.
  Vanaf 1 juli 2016 (!) - inderdaad 2016 - mag voor tijdelijke contracten van zes maanden of korter geen proeftijd meer worden overeengekomen. Dat geldt ook voor de NHG-leden. Voor contracten langer dan zes maanden: twee maanden proeftijd, mits vermeld in de arbeidsovereenkomst.

  Verlengen van contracten: PAS OP MET DE EINDDATUM! 
  Met ingang van 1 juli 2015 wordt de ketenregeling (verlengen van contracten) gewijzigd. Contracten mogen dan nog maar twee keer verlengd worden (drie contracten dus), binnen 24 maanden. Na een eventuele onderbreking van langer dan zes maanden start een nieuwe reeks contracten.

  Voor NHG-leden geldt deze wijziging pas met ingang van 1 juli 2016! Tot die datum geldt voor NHG-bedrijven: maximaal vier verlengingen binnen 60 maanden. Na een eventuele onderbreking van minimaal drie maanden begint de telling opnieuw.

  Maar attentie:

  Contracten die aflopen na 1 juli 2016 worden getoetst volgens het nieuwe regime: twee verlengingen binnen 24 maanden. Als daaraan niet is voldaan wordt de arbeidsovereenkomst beschouwd als zijnde voor onbepaalde tijd, met alle gevolgen van dien.

  Ons advies is dan ook om als einddatum voor komende verlengingen te kiezen voor uiterlijk 30 juni 2016.

  Het NHG zal voor de NHG-leden in de CAO een ruimere regeling trachten te treffen dan de nieuwe wettelijke regeling, maar dat zal helaas niet meer gelden voor alle functies. Op dit moment wordt daarover met de vakbond gesproken.

  Zodra de gesprekken met de vakbond afgerond zijn, stellen wij u op de hoogte.

  Aanzegging
  Het is - ook voor NHG-leden - niet langer mogelijk om contracten last minute te verlengen of te beëindigen. Dit moet uiterlijk een maand van te voren schriftelijk gedaan worden. Als u dat niet (of te laat) doet, riskeert u een vordering van maximaal een maandloon van het desbetreffende personeelslid.


  Met vriendelijke groet,
  René Boerdam
  Voorzitter 

  NHG
  0900-9567
  info@horecagilde.nl

 • Minimumloon per 1 januari 2015

  19 januari 2015
  Leeftijdper maandper uur bij 40 uurper uur bij 38 uurper uur bij 36 uur
  23 jaar en ouder€ 1.501,80€ 8,66€ 9,12€ 9,63
  22 jaar€ 1.276,53€ 7,36€ 7,75€ 8,18
  21 jaar€ 1.088,80€ 6,28€ 6,61€ 6,98
  20 jaar€ 923,60€ 5,33€ 5,61€ 5,92
  19 jaar€ 788,45€ 4,55€ 4,79€ 5,05
  18 jaar€ 683,30€ 3,94€ 4,15€ 4,38
  17 jaar€ 593,20€ 3,42€ 3,60€ 3,80
  16 jaar€ 518,10€ 2,99€ 3,15€ 3,32
  15 jaar€ 450,55€ 2,60€ 2,74€ 2,89

  Kijk hier voor de meest actuele (januari 2016) minumumloontabel.

 • Loonronde 2015

  19 januari 2015

  Geacht NHG-lid, beste collega-ondernemer,

  Bij deze kunnen wij u meedelen dat NHG en vakbond ABGP overeenstemming hebben bereikt aangaande de loonronde 2015. 

  De loonsverhoging bedraagt 1,5% met ingang van 1 januari 2015. 

  Deze verhoging is uitsluitend bestemd voor werknemers die meer verdienen dan het minimumloon. 

  De loonronde is niet verplicht voor werknemers die, op grond van artikel 21 lid 1 van de cao, een loonsverhoging kregen van drie procent. 

  Werknemers die na 1 november 2014 een loonsverhoging kregen, lager dan 1,5% dienen tot het percentage van 1,5 te worden aangevuld. Voor werknemers die meer dan 1,5% verhoging kregen, is de loonronde niet van toepassing. 

  Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat. 


  0900-9567
  info@horecagilde.nl 


  Met vriendelijke groet, 

  René Boerdam
  voorzitter NHG 

 • Minimumloon per 1 juli 2018

  17 juli 2018
  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden. De bedragen...
 • NHG-leden zijn gedispenseerd van de avv Horeca-cao van KHN en CNV

  2 juli 2018
  Er is sinds 1 januari 2018 een nieuwe cao voor de horeca “de Horeca-cao”, die KHN en CNV eind 2017 hebben gesloten. Per 26 juni 2018 is deze horeca-cao algemeen verbindend. Dit betekent dat de horeca-cao...
 • Minimum loon per 1 januari 2018

  7 december 2017
  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.De bedragen...
 • Loonronde 2018

  16 november 2017
  Geacht NHG-lid,   Hierbij willen we u informeren inzake de loonronde 2018. Er is overeenstemming bereikt tussen NHG en vakbond ABGP.   De loonsverhoging bedraagt 2 % met ingang van 1 januari 2018.  ...
 • Register Sociale Hygiëne

  10 november 2017
  http://www.svh.nl/nieuws/register-socialehygiene
 • Minimumloon per 1 juli 2017

  27 juni 2017
  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.De bedragen...
 • Gastvrij Manifest

  12 mei 2017
  Beste politici, Wij wensen jullie veel succes bij de formatieonderhandelingen. Deze zijn vaak zeer intensief. Juist in drukke tijden is het belangrijk om regelmatig te ontspannen. Daarom een welgemeend...
 • Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’

  20 april 2017
  Met de subsidieregeling wordt investeren in taal aantrekkelijk voor werkgevers.Tot 1 juli 2017 kunt u een aanvraag doen voor de subsidieregeling Tel mee met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries...
 • Hebben werknemers vrij op nationale feestdagen?

  4 april 2017
  De Kerstdagen, Hemelvaartsdag, 5 mei. Het zijn voorbeelden van nationaal erkende feestdagen, maar veel werkgevers vragen zich af hun werknemers op die dagen automatisch vrij zijn of recht hebben op een...
 • Loonronde 2017

  2 februari 2017
  Geacht NHG-lid,   Hierbij willen we u informeren inzake de loonronde 2017. Er is overeenstemming bereikt tussen NHG en vakbond ABGP.   De loonsverhoging bedraagt 1 % met ingang van 1 februari 2017.  ...
 • Minimumloon per 1 januari 2017

  23 december 2016
  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.De bedragen...
 • Vergelijking horeca-cao met Burgerlijk Wetboek

  5 oktober 2016
  Bekijk hier de vergelijking horeca-cao met Burgerlijk Wetboek.
 • De Bourgondische Horecavakbeurs in Maastricht

  5 oktober 2016
  NHG leden ontvangen een registratiecode voor een gratis toegangsvoucher.De bourgondische horecavakbeurs BBB, 10-11-12 oktober 2016, staat garant voor innovatieve producten, interessante activiteiten,...
 • Subsidieaanvraag leerlingen en stagiaires

  21 juni 2016
  Belangrijke informatie voor horecabedrijven die gebruik maken van leerlingen en stagiaires. Subsidie kan aangevraagd worden door bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven,...
 • WGA VAST EN WGA FLEX naar 1 premie

  8 juni 2016
  De Eerste Kamer heeft op 31 mei 2016 het wetsvoorstel waarin de WGA-vast en WGA-flex premie vanaf 1 januari 2017 worden samengevoegd (Wet verbetering hybride markt WGA), als hamerstuk afgedaan.De samenvoeging...
 • Minimumloon per 1 juli 2016

  2 juni 2016
  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2016. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden. De...
 • Tussentijdse NHG-CAO-wijzigingen

  11 mei 2016
  Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat NHG - samen met vakbond ABGP - overeenstemming heeft bereikt over een nieuwe CAO. In deze nieuwe CAO hebben wij getracht de optimale flexibiliteit in de arbeidsovereenkomst...
 • Hygiëne-werkboek HACCP

  28 april 2016
  De Huidige Hygiënecode is per 1 april komen te vervallen.Om het naleven van de HACCP-richtlijnen in de horeca zo breed en efficiënt mogelijk te bevorderen, heeft de Horeca Alliantie (een samenwerkingsverband...
 • Videma heffing 2016

  24 februari 2016
  Geacht NHG-lid, Zoals u weet betalen horecabedrijven die tv-uitzendingen of andere beelden vertonen een vergoeding voor gebruik van auteursrechten aan Videma. Het tarief is door Videma bepaald na goedkeuring...
 • Loonronde 2016

  17 februari 2016
  Geacht NHG-lid, Hierbij willen we u informeren inzake de loonronde 2016. Er is overeenstemming bereikt tussen NHG en vakbond ABGP. De loonsverhoging bedraagt 1 % met ingang van 1 februari 2016. Deze verhoging...
 • Horecaverenigingen lanceren site: ‘KHN gaat te ver’

  28 januari 2016
  Nederlands Horeca Gilde, Vereniging Chinese Horeca Ondernemers, Natte Horeca Nederland en Vereniging Professionele Frituurders vinden dat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) misbruik maakt...
 • Minimumloon per 1 januari 2016

  1 december 2015
  In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2016. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden. ...
 • Lagerehuur schiet horecaondernemers te hulp

  4 november 2015
  Veel (horeca)ondernemers betalen, ondanks de crisis en leegstand, nog te veel huur. Zij weten vaak niet dat zij wettelijk recht hebben op een lagere huurprijs. “Een gemiste kans”, zegt Peter Stevens...
 • NHG lid aan het woord

  2 oktober 2015
  Via Horinko zijn wij benaderd om te besparen op onze hygiëne. Dat ging eigenlijk heel erg soepel. Eerst hebben we de prijzen vergeleken en daar kwam al gauw een overall besparing uit van 15%.Je moet...
 • De Bourgondische Horecavakbeurs in Maastricht

  2 september 2015
  NHG leden ontvangen een registratiecode voor een gratis toegangsvoucher.De bourgondische horecavakbeurs BBB (5-7 oktober 2015) staat garant voor innovatieve producten, interessante activiteiten, inspirerende...
 • Subsidie leerlingen

  20 juli 2015
  Belangrijke informatie voor horecabedrijven die gebruik maken van leerlingen en stagiaires:Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, die een praktijkleerplaats...
 • Ledenvoordeel: Horinko

  1 juli 2015
  NHG is per 1 juli 2015 een samenwerking aangegaan met Horinko.Het dienstenpakket van NHG wordt hierdoor voor haar leden in één keer uitgebreid met een ruim pakket aan collectieve voordelen voor de...
 • Minimumloon per 1 juli 2015

  23 juni 2015
  De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.Leeftijdper maandper uur bij 40 uur...
 • Verhoging contributie

  11 mei 2015
  Na raadpleging en akkoordbevinding van de ledenraad is de contributie na 15 jaar met € 10,- per jaar verhoogd, van € 365 naar €375.
 • Proeftijd, verlengingen en aanzegging

  30 januari 2015
  Geacht NHG-Lid, Graag attenderen wij u op enkele details met betrekking tot de wet werk en zekerheid. Proeftijd Voor leden van het NHG blijft tot 1 juli 2016 (!) de proeftijdregeling van de CAO ongewijzigd:...
 • Minimumloon per 1 januari 2015

  19 januari 2015
  Leeftijdper maandper uur bij 40 uurper uur bij 38 uurper uur bij 36 uur23 jaar en ouder€ 1.501,80€ 8,66€ 9,12€ 9,6322 jaar€ 1.276,53€ 7,36€ 7,75€...
 • Loonronde 2015

  19 januari 2015
  Geacht NHG-lid, beste collega-ondernemer,Bij deze kunnen wij u meedelen dat NHG en vakbond ABGP overeenstemming hebben bereikt aangaande de loonronde 2015. De loonsverhoging bedraagt 1,5% met ingang...