Het Nederlands Horeca Gilde weet waar u voor staat

Het NHG is een werkgeversorganisatie die uw belang scherp voor ogen heeft. Dat komt tot uiting in de CAO die wij afsluiten. Zonder dat medewerkers hierbij tekort worden gedaan. Zij zijn uw belangrijkste kapitaal en moeten zich ook kunnen vinden in de afspraken. Inmiddels ervaren 600 horeca-ondernemers het comfort van de NHG CAO.

  • Minimum loon per 1 januari 2018

    In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.De bedragen...
  • Loonronde 2018

    Geacht NHG-lid,   Hierbij willen we u informeren inzake de loonronde 2018. Er is overeenstemming bereikt tussen NHG en vakbond ABGP.   De loonsverhoging bedraagt 2 % met ingang van 1 januari 2018.  ...
  • Register Sociale Hygiëne

    http://www.svh.nl/nieuws/register-socialehygiene